Avançant en una etapa de transició   

L’activitat de Biocat al 2015 va respondre als quatre eixos definits en la reflexió estratègica realitzada per l’entitat durant l’any 2014: coneixement i projecció del sector; impuls i coordinació de grans projectes estratègics de sistema; desenvolupament de talent i emprenedoria i valorització i creixement empresarial. D’aquesta manera, es va voler reforçar aquelles línies de treball de Biocat avalades per la trajectòria de l’organització com les que aporten més valor a l’ecosistema català de ciències de la vida.

Primer eix: Coneixement i projecció del sector

L’any 2015 va continuar amb la celebraciódels B·Debate - International Center for Scientific Debate Barcelona. Aquesta iniciativa de Biocat, que compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, va aconseguir aplegar durant les deu sessions que es van celebrar al 2015 més de 1.000 persones i 226 ponents que van debatre sobre medicina regenerativa, genètica de les plantes, la salut de les persones amb el canvi climàtic, la biologia sintètica, la investigació biomèdica o la salut mental, entre d’altres.

Per tal de millorar la interacció amb els agents del sector i augmentar la visibilitat internacional, Biocat va estrenar al 2015 un nou portal web, un espai informatiu per tal que organismes i empreses estrangeres puguin conèixer les empreses, entitats i grups de recerca, hospitals, universitats, administracions i estructures de suport a la transferència de coneixement i la innovació́ que formen part de l’ecosistema.

La preparació de l’Informe Biocat 2015 va ser també un dels projectes centrals que ha ocupat l’equip durant aquest exercici, que veurà la llum – amb un format innovador en el contingut i en la forma – durant el primer quadrimestre de 2016.     

Segon eix: Impuls i coordinació de grans projectes estratègics de sistema

Entre els grans projectes estratègics endegats per Biocat es troba la Barcelona Clinical Trials Platform (BCTP), iniciativa impulsada juntament amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Després d’una primera fase de conceptualització, la BCTP ha estat treballant durant 2015 per aconseguir recursos, tant públics com privats, per poder iniciar l’activitat. La BCTP pretén acostar el talent i la tecnologia que estan disponibles als instituts d’investigació cap als assaigs clínics i integrar-los, finalment, a la pràctica mèdica en el context de la medicina personalitzada.

Al 2015 també va entrar en funcionament l’EIT Health, la iniciativa europea amb el finançament més important fins al moment en l’àmbit de la innovació i l’emprenedoria focalitzada en vida saludable i envelliment actiu. EIT Health compta amb nodes a Espanya, Alemanya, França, Regne Unit/Irlanda, Bèlgica/Holanda i Escandinàvia. En concret EIT Health Spain, en què Biocat ha tingut un paper intens com a impulsor de la proposta i que actualment participa com a soci adjunt, està format per més de 50 partners principals i 90 partners associats procedents de 14 països de la Unió Europea compromesos amb la innovació en salut i el seu impacte en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. El node espera generar unes 70 start-up per any i implicar a un milió d’estudiants en els seus programes.

Tercer eix: Desenvolupament de talent i emprenedoria

Biocat continua fomentant l’emprenedoria en l’àmbit de les tecnologies mèdiques amb el seu programa Design Health Barcelona (d-HEALTH Barcelona), un dels quatre únics programes formatius europeus inspirats en la metodologia del biodisseny de la Universitat de Stanford, on els alumnes identifiquen idees de negoci mentre participen a la vida quotidiana d’hospitals de la ciutat com l’Hospital Clínic, Sant Joan de Déu o l’Institut Guttmann.

Des que al 2014 Biocat iniciés aquest programa formatiu, el 100% dels titulats en les dues edicions segueixen treballant al sector salut i dos terços estan treballant a la seva pròpia start-up. A més, dels sis equips d’alumnes que han finalitzat ja el programa s’han creat cinc start-up, quatres de les quals continuen actives.

A més, de nou, Biocat va obrir al públic algunes de les classes de d’HEALTH Barcelona a través del MOEBIO Short Programs, sessions  formatives adreçades a estudiants, professionals o emprenedors que aporten coneixements pràctics sobre temes clau en l’assistència sanitària, la innovació, la gestió i l’esperit empresarial.

Quart eix: Valorització i creixement empresarial

Amb l’objectiu de posar a l’abast del sector informació i coneixement sobre tendències innovadores, temes clau per al desenvolupament empresarial i científic i internacionalització, així com per propiciar el networking entre els agents del sector, Biocat va organitzar al llarg de 2015 una sèrie de jornades d’entre les quals destaca el Health & Bio Team Dating. Prop de 80 científics i gestors van participar en aquesta trobada que va posar en contacte ciència i negocis amb l’objectiu de crear nous projectes empresarials. Organitzada pel programa BStartup de Banc Sabadell, juntament amb Biocat, CataloniaBio i la Fundació Bosch i  Gimpera, durant la jornada es van celebrar més de 200 reunions.

Biocat i CataloniaBio van col·laborar de nou al 2015 en la segona edició dels Lessons Learned, sessions que tenen com a objectiu propiciar l’intercanvi d’experiències i el networking entre professionals de les empreses de l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut. Més de 350 persones es van donar cita en les sis sessions que van tenir lloc al llarg de l’any on experts tant d’estratègies de desenvolupament de producte com de temes legals i financers van compartir els seus coneixements, experiències i punts de vista sobre temàtiques clau per al desenvolupament de les empreses del sector.

Una altra jornada que va celebrar i organitzar Biocat el 2015 va ser el workshop Innovating in Medtech. Experiences and collaborations from EU and USA, on es van donar cita un centenar de persones. Aquesta trobada, englobada dins el projecte europeu BILAT USA 2.0, va servir per identificar els aspectes clau en termes de regulació, reemborsament i accés al mercat quan s’introdueix un nou dispositiu de tecnologia mèdica, amb especial atenció a les diferències normatives existents entre la UE i els EUA.

Biocat també va liderar les missions internacionals de la BioRegió. Així, va propiciar la presència d’empreses i entitats catalanes al mercat dels EUA mitjançant la participació d’una delegació a la BIO Convention 2015, la convenció biotecnològica més important del món, que va tenir lloc a Filadèlfia (Estats Units) entre el 15 i el 18 de juny de 2015. Un total de 37 entitats catalanes -29 empreses i 8 institucions- hi van participar.

Aquesta activitat s’uneix a altres missions organitzades per Biocat com la que va visitar Japó i Corea del Sud, al mes de febrer; el Pont Tecnològic Catalunya-Holanda, al mes d’octubre; la participació a BioEurope, al mes de novembre o la presència al primer Foro de Salut a Bucaramanga (Colòmbia), al novembre, entre d’altres.  

Participació en projectes internacionals

Biocat ha liderat o participat, un any més, en projectes finançats per la Unió Europea que han permès canalitzar recursos europeus cap a línies prioritàries de Biocat com són la transferència tecnològica, la formació i emprenedoria i la internacionalització, en benefici de les empreses i entitats del bioclúster.

Durant el 2015 ha tingut lloc la fase preparatòria de la participació de Biocat en tota una sèrie de projectes europeus que, un cop aprovats, es desenvoluparan durant 2016 i 2017. Aquest és el cas d’iniciatives com bioXclustersplus, que facilita eines per augmentar la competitivitat internacional de les pimes biotecnològiques en els mercats estratègics dels Estats Units, Xina, Brasil, Japó i Austràlia; ENTBIO, projecte que continua iniciatives anteriors com INTERBIO i TRANSBIO i que està enfocat en la creació i el creixement de les empreses biotecnològiques mitjançant la promoció de l’emprenedoria a l’educació superior.

Un altre projecte que entrarà en funcionament durant 2016 serà el BOOST4HEALTH, programa de l’Interreg del nord que dóna suport a les pimes del nord-oest d’Europa per què creixin internacionalment a través d’introduir les innovacions en l’àrea de les ciències de la vida al mercat europeu.

Durant 2016 s’espera que s’aprovi el projecte Onconet SUDOE. Aquest programa de l’Interreg del sud pretén establir una xarxa d’excel·lència permanent en oncologia a través de la mobilització d’actors sanitaris de l’espai SUDOE al voltant de la prevenció, la diagnosi, l’assistència i la investigació traslacional.

Finalment, Biocat també va participar i impulsar diverses jornades emmarcades dins el programa BILAT 2.0, projectes del 7è Programa Marc de la Comissió Europea que promou la cooperació en recerca i innovació entre actors d’Europa i els EUA i impulsa l’establiment de polítiques i estratègies que fomenten la col·laboració bilateral.