Biocat lidera la participació del sector en projectes europeus   

Biocat ha liderat o participat, un any més, en projectes finançats per la Unió Europea que han permès canalitzar recursos europeus cap a línies prioritàries de Biocat com són la transferència tecnològica, la formació i emprenedoria i la internacionalització, en benefici de les empreses i entitats de la BioRegió de Catalunya.

bioXclustersplus , una aposta per la internacionalització

Al 2015 es va aprovar el projecte d’internacionalització bioXclustersplus, com a continuació de l’aliança “bioXclusters”, en què ja va participar Biocat durant 2012-2014. El nou programa, desenvolupat amb el suport de la Unió Europea i que s’implementarà durant el 2016 i 2017, té l’objectiu de convertir-se en el meta-clúster més competitiu d’Europa, capaç d’adreçar els reptes relacionats amb la salut i el creixement de les pimes del sector, posant l’èmfasi en la medicina personalitzada com a eina per donar resposta al futur de la salut global durant els propers anys.

Millorar el posicionament internacional, enfortir les relacions amb mercats ja explorats (EUA, Xina i Brasil), obrir nous mercats (Japó, Austràlia i altres), proporcionar eines a mida per promoure la internacionalització de les empreses, identificar àrees d’intercanvi tecnològic i de col·laboració amb altres bioregions són les principals àrees d’actuació en les que incidirà el nou projecte. BioXclustersplus està impulsat conjuntament pels principals clústers de salut d’Europa: Biocat (Catalunya), BioM (Bavaria), bioPmed (Piemonte) i Lyonbiopole (Auvergne-Rhône-Alpes).

ENTBIO, creació de valorització i emprenedoria  

Durant 2015 també es va iniciar la primera fase del programa ENTrepreneurship in BIOtechnology (ENTBIO), projecte liderat per Biocat i enfocat en la creació i el creixement de les empreses biotecnològiques mitjançant la promoció de l’emprenedoria a l’educació superior. El seu principal objectiu és crear valor per a la societat d’INTERREG SUDOE i les seves regions limítrofes. El programa ja compta amb finançament per al 2016 i el 2017.

ENTBIO completa una trilogia de projectes que segueix a INTERBIO i TRANSBIO, iniciatives que van unir centres d’investigació, plataformes tecnològiques, universitats i empreses de França, Portugal, així com de vuit regions d’Espanya, entre les quals hi destaca Biocat i la Bioregió, en una xarxa interdisciplinària per transformar amb una major eficiència els resultats de la investigació biotecnològica en realitats econòmiques.

Boost4Health, impuls a la internacionalització

Durant 2015 Biocat va liderar la preparació de la proposta per a la seva participació en el projecte europeu Interreg del nord Boost4Health, programa de suport transnacional per donar suport a les Pimes del nord-oest d’Europa a créixer internacionalment a través d’introduir les innovacions en l’àrea de les ciències de la vida al mercat europeu. Aquesta aliança formada per 11 organitzacions líders del sector de les ciències de la vida, entre les quals hi destaca Biocat, entrarà en funcionament durant 2016. Es preveu que ajudarà a 300 pimes a la internacionalització a través del suport financer. 

Onconet, excel·lència oncològica

Biocat també ha treballat en la seva participació en el projecte Onconet SUDOE, un programa de l’Interreg del sud que pretén establir una xarxa d’excel·lència permanent en oncologia a través de la mobilització d’actors sanitaris de l’espai SUDOE al voltant de la prevenció, la diagnosi, l’assistència i la investigació traslacional. Aquest projecte vol potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològica i la innovació.

La jornada Innovating in medtech es va emmarcar en el projecte europeu BILAT 2.0

BILAT 2.0, la cooperació entre Europa i els Estats Units

Durant 2015, Biocat va participar i impulsar diverses jornades emmarcades dins el programa BILAT 2.0, projectes del 7è Programa Marc de la Comissió Europea que promou la cooperació en recerca i innovació entre actors d’Europa i els EUA i impulsa l’establiment de polítiques i estratègies que fomenten la col·laboració bilateral.

A més de Catalunya, els altres països europeus que hi participen són Alemanya (Oficina Internacional del Ministeri Federal d'Educació i Recerca), Àustria (Agència Austríaca per a la Promoció de la Recerca), Finlàndia (Acadèmia de Finlàndia), França (InnoTSD), Luxemburg (Intrasoft International), Noruega (Consell de Recerca de Noruega), Polònia (Institut de Recerca Tecnològica Fonamental de l'Acadèmia Polonesa de Ciències) i Turquia (Tubitak).

El consorci treballa conjuntament amb entitats de prestigi dels Estats Units com són la Johns Hopkins University, el Consell Nacional de Recerca de les Universitats, la Florida International University i el Diplomacy Matters Institute.

Col·laboració en jornades

Al mes de gener, Biocat va participar en el Policy Workshop del congrés EU-US Innovation Conference, trobada que tenia com a objectiu principal ressaltar les millors pràctiques existents en els Estats membres i promoure la integració dels aspectes d'innovació en la relació UE-EUA a través dels principis més innovadors i emprenedors.

Al mes de juliol, Biocat va organitzar, en col·laboració amb BILAT 2.0 USA, la jornada Innovating in medtech. Experiences and collaborations from EU and USA, on es van donar cita un centenar de persones, i va servir per identificar els aspectes clau en termes de regulació, reemborsament i accés al mercat quan s’introdueix un nou dispositiu de tecnologia mèdica, amb especial atenció a les diferències normatives existents entre la UE i els EUA.

Per últim, dins d’aquest marc, també va tenir lloc al mes d’octubre el B-Debate Brain Health: From Genes to Behavior. Improving our life, on experts internacionals van analitzar els factor que intervenen en la salut cerebral.