Entra en funcionament l’EIT Health, el més gran organisme europeu per a la innovació en salut

Al 2015 va entrar en funcionament l’EIT Health, la més gran iniciativa europea a l’àmbit de la innovació i l’emprenedoria per a una vida saludable i un envelliment actiu, que havia estat aprovada per l’Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT) al desembre de 2014

Biocat és membre associat d’EIT Health i des del 2008 havia vingut treballant en l'impuls d’aquesta iniciativa, coordinant i dinamitzant les entitats que participen en el node català-espanyol per tal que la proposta presentada recollís els interessos de l’ecosistema català-espanyol i tingués tots els elements per guanyar la convocatòria. 

L’EIT Health és un consorci que comprèn 140 empreses, universitats i centres de recerca, totes elles líders en els seus catorze països europeus d’origen. El node local d’EIT Health, EIT Health Spain, en què participa Biocat com a soci adjunt, està format per 17 entitats –universitats, empreses, centres de recerca, hospitals i centre tecnològics- líders als seus sector i compromeses amb la innovació en salut i el seu impacte en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

Les entitats que formen part de l’EIT Health Spain són, com a socis principals, Universitat de Barcelona, ATOS, IESE Business School, Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC), Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), Universidad Politécnica Madrid (UPM), Ferrer, Abbott Laboratories.

Com a socis adjunts hi participen, a més de Biocat, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Fundació Bancària La Caixa, GMV, LEITAT, P.A.U. Education, Parc Sanitari Sant Joan de Déu i PREMAP Seguridad y Salud.

Organisme europeu

A més d’Espanya, EIT Health compta amb nodes a Alemanya, França, Regne Unit/Irlanda, Bèlgica/Holanda i Escandinàvia. També està integrat per sis regions connectades al consorci, anomenades InnoStars, com són Croàcia, Hongria, Polònia, Portugal, Eslovènia i Gal·les.

Amb un pressupost total de 140 milions d’euros, és una de les iniciatives més ambicioses desenvolupades a l’àmbit de la salut amb finançament públic. Es preveu que, a través dels seus programes d’acceleració, innovació i educació, es creïn unes 70 start-up per any i impliqui un milió d’estudiants en els programes impulsats per l’associació.

Entre els objectius marcats per al 2016, el consorci espera llençar al mercat 18 nous productes o serveis, formar més de 700 professionals sanitaris i directius en l’àmbit de la salut, encoratjar unes 70 noves idees de negoci i fomentar la creació de fins a 140 start-ups al 2018. 

Presentació de l’EIT Health Spain.

Les KICs o Comunitats de Coneixement i Innovació

L’Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), organisme independent de la Unió Europea per al foment de la innovació i la iniciativa emprenedora a Europa que agrupa institucions d’educació superior, laboratoris d’investigació i empreses líders, va formar les tres primeres “Knwoledge and Innovation Community” (KIC) al 2009. Les primeres KIC, o Comunitats de Coneixement o Innovació, estaven dedicades al canvi climàtic, les tecnologies de la informació i l’energia renovable (Climate-KIC, EIT Digital i KIC InnoEnergy).

La UE va decidir expandir al 2014 i fins al 2020 les activitats de l’EIT, a través del Programa Marc per a la Recerca i la Innovació Horitzó 2020. Així, al 2015, després que l’EIT obrís un procés de participació amb l’objectiu de seleccionar dos nous KICs referent a la innovació en salut i envelliment actiu, així com en matèries primeres, va néixer l’EIT Health, en què participa Biocat,

Per al 2016, l’EIT preveu llençar un nou procés d’aplicació sobre l’alimentació en el futur (“food4future”), en què Biocat també ha treballat, i un altra al 2018 dirigit a la mobilitat urbana.