Les ciències de la vida i de la salut, sector clau per a Catalunya

La innovació en salut ha estat i continuarà sent una prioritat en l’agenda estratègica de Catalunya. Parlem d’un sector que no només té un gran impacte diari en la salut i el benestar dels nostres ciutadans, sinó també en el creixement econòmic del país.

Les companyies del sector facturen més de 14.000 milions d’euros, el 7% del PIB de Catalunya, i donen feina a més de 42.000 treballadors. Prop de 90.000 persones treballen als nostres 195 establiments hospitalaris -15 dels quals són hospitals universitaris-  i més de 8.000 als  41 centres de recerca que situen la ciència catalana als rànquings d’excel·lència internacional: Catalunya ha obtingut el 53% de tots els ajuts de l’European Research Council (ERC) i aporta el 0,99% de la producció científica mundial en biociències i ciències de la salut

Tot plegat demostra que l’aposta del Govern de la Generalitat per la recerca i la innovació és necessària i dóna fruits ben visibles per a la nostra economia i per a la nostra societat. La consolidació de la BioRegió de Catalunya ens fa sentir orgullosos i ens encoratja a continuar treballant per l’impuls d’aquest ecosistema, per millorar les seves potencialitats i aconseguir ser més eficients els propers anys. Les dades i els rànquings palesen el talent i els actius que ens permeten continuar creixent i escalant posicions de competitivitat internacional.

Per això, des del Govern de la Generalitat continuarem aquesta aposta a través d’entitats com Biocat, que és i continuarà sent una peça clau per enfortir i catalitzar l’ecosistema de les ciències de la vida i de la salut de Catalunya. Actualment Biocat està immers en un procés de reflexió que ha de culminar amb un nou pla estratègic durant el 2016 que impulsarà, encara més en els propers anys, la nostra BioRegió. I és que hem fet un bon camí, però encara en queda molt per recórrer. Endavant!

 
 

 

M. Hble. Sr. Carles Puigdemont
President de la Generalitat de Catalunya i president del Patronat de Biocat

2015, any d’inflexió

L’any 2015 va marcar una etapa de transició per a Biocat. Un dels motius d’aquest punt d’inflexió va ser el canvi a la direcció general de l’entitat, arran de la marxa al Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) de la meva predecessora, Montserrat Vendrell, a qui des d’aquí agraïm de nou la gran feina feta pel conjunt de la Bioregió de Catalunya durant els seus vuit anys d’intensa activitat al capdavant de Biocat.

En aquest sentit, i coincidint amb aquest canvi de lideratge, Biocat afronta el 2016 amb un procés de reflexió que veurà la llum en forma d’un nou pla estratègic i d’acció. Aquesta estratègia està en fase d’elaboració, i tot i que serà continuista en les principals línies d’actuació, farà més èmfasi en la tasca de Valorització i Transferència de Tecnologia i Coneixement, ja que és una de les mancances de l’ecosistema detectada per l’organització en l’anàlisi dut a terme a finals de 2015.

Així doncs, les activitats desenvolupades per Biocat durant l’exercici que cobreix la Memòria responen als quatre eixos definits en la reflexió estratègica anterior, duta a terme el 2014, que es consideraven que aportaven més valor al conjunt del sistema català de ciències de la vida.

Un cop d’ull a aquesta Memòria permet constatar la consolidació de projectes ja plenament integrats a la BioRegió, com ara els debats científics internacionals impulsats per B·Debate, les jornades Lessons Learned, el programa de formació d’emprenedors en tecnologies mèdiques d·HEALTH Barcelona o la coordinació de la delegació catalana a la fira més important del món al sector, BIO Convention. A aquestes activitats cal afegir-hi també noves iniciatives sorgides al 2015, com ara el Health & BIO Team Dating – adreçat, precisament, a afavorir la transferència entre acadèmia i empresa- o els projectes EIT Health i Barcelona Clinical Trials Platform, dues grans iniciatives estratègiques cridades a transformar diferents àmbits del nostre ecosistema en el mig i llarg termini.

Us trobeu, doncs, davant d’un recull d’activitats que demostra l’actiu paper de Biocat com a peça clau per enfortir i potenciar l’ecosistema de les ciències de la vida i de la salut amb una visió transversal que és possible gràcies a la implicació d’un gran equip humà, del suport del nostre Patronat i de les empreses i entitats i professionals que col·laboren en els nostres projectes. A tots ells, reiterem el nostre agraïment.

 

Dr. Albert Barberà 
Director general de Biocat