Llistat d'activitats públiques organitzades al 2015

Al llarg de 2015, Biocat va organitzar 65 activitats públiques, entre les quals s’inclouen 15 sessions internacionals del programa B·Debate i 12 sessions del programa MOEBIO. A més, Biocat va organitzar, col·laborar o participar en unes altres 41 activitats.

. Activitats que organitza, col·labora o en les quals participa Biocat.

. Activitat organitzada per B·Debate – International Center for Scientific Debate

. Activitat organitzada pel programa MOEBIO

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

biocat